porady

Fotowoltaika – najczęstsze pytania klientów

Świadomość ekologiczna i perspektywa finansowych korzyści sprawiają, że odnawialne źródła energii budzą coraz większe zainteresowanie. Nie wszyscy zainteresowani decydują się na inwestycję fotowoltaiczną ze względu na niedostatek rzetelnych informacji i brak zaufania do nowych technologii. Warto rozwiać wątpliwości, odpowiadając w prosty sposób na szereg najczęściej zadawanych pytań.

Jak powstaje prąd w panelach ?

Panele fotowoltaiczne zbudowane są z ogniw, w których pod wpływem energii fotonów światła słonecznego wytwarzana jest różnica potencjału elektrycznego, czyli prąd stały (DC). Czarne ogniwa z monokryształów kwarcu mają sprawność do 22% (taką część energii słonecznej zamieniają w prąd), ale są droższe niż niebieskie ogniwa polikrystaliczne, których sprawność sięga 18%. Prąd ten jest przetwarzany przez inwerter (falownik) na prąd przemienny (AC), płynący w domowej instalacji elektrycznej.

Czy panele fotowoltaiczne dają prąd w pochmurny dzień?

Panele fotowoltaiczne wykorzystują również światło rozproszone, ale produkcja energii jest mniejsza. Intensywność nasłonecznienia nie ma tak dużego wpływu na produkcję prądu, jak długość dnia, dlatego panele słoneczne produkują znacznie mniej energii zimą. Ważne jest ułożenie paneli w kierunku południowym pod kątem 40-45º. Klimat naszego kraju stwarza wystarczające warunki opłacalności instalacji fotowoltaicznej, przy czym najkorzystniejsze warunki nasłonecznienia mają tereny południowo-wschodniej Polski.

Co można zasilać prądem z paneli fotowoltaicznych?

Podstawowym zadaniem domowej instalacji fotowoltaicznej jest produkcja prądu na potrzeby gospodarstwa domowego. Instalacja może zasilać wszystkie urządzenia podłączone do domowej sieci elektrycznej o napięciu 230 V. Można także zasilać urządzenia wymagające prądu trójfazowego (siły) o napięciu 400 V, ale w przypadku instalacji fotowoltaicznej o mocy powyżej 3,68 kW konieczne jest wówczas zamontowanie z falownika trójfazowego. Panele fotowoltaiczne mogą być też wykorzystywane do ładowania akumulatorów.

Czy warto inwestować w fotowoltaikę?

Pytanie jest trochę źle zadane. Inwestycja zaczyna się zwracać już od samego początku. Właściwie zaprojektowana i zamontowana fotowoltaika pozwala niemal całkowicie uwolnić się od opłat za prąd, które z roku na rok są coraz wyższe. Powiązanie instalacji fotowoltaicznej z lokalną siecią elektroenergetyczną pozwala na sprzedaż nadwyżki energii i odzyskiwanie jej zimą ze zniżką 80%. Art. 4 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (tekst ujednolicony — Dz.U. 2020 poz. 261) określa zasady bezgotówkowego rozliczenia pomiędzy posiadaczem instalacji a operatorem systemu dystrybucji energii elektrycznej.

Czy są różnice w jakości paneli fotowoltaicznych?

Panele fotowoltaiczne przechodzą szereg badań wytrzymałościowych i jakościowych w celu uzyskania certyfikatów. Spotykamy ogniwa w trzech klasach jakości. Ogniwa najwyższej jakości to klasa A, ogniwa klasy B mają nieliczne i trudne do zauważenia skazy. Ogniwa klasy C mają uszkodzenia, które mogą wpływać na sprawność i trwałość instalacji. Niektórzy dystrybutorzy posługują się rankingiem Tier 1, reklamując swoje panele jako wyrób najwyższej jakości. Ranking ten określa wiarygodność finansową producenta, a nie jakość paneli. Inwestycja fotowoltaiczna jest przewidziana na wiele lat, nie warto więc ryzykować i kupować produkt niskiej jakości.

Czy są jakieś dofinansowania albo ulgi dla osób inwestujących w fotowoltaikę?

Systematycznie uruchamiane są różne programy rządowe (Czyste PowietrzeMój PrądProsument) oraz inicjatywy samorządów lokalnych wspierające rozwój ekologicznych źródeł energii. Od 2019 r. w rocznym zeznaniu podatkowym PIT można odliczyć od dochodów wydatki na termomodernizację istniejącego budynku, w tym zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej do wysokości 53 tys. zł. W przypadku niskich dochodów ulga ta może być rozłożona na sześć kolejnych lat.

Formalności i dokumenty

Jakie dokumenty są potrzebne do zainstalowania paneli fotowoltaicznych?

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 471) instalacja fotowoltaiczna o mocy znamionowej do 50 kW nie wymaga pozwolenia na budowę. Art. 29 ust. 2 pkt. 16 wprowadza obowiązek uzgodnienia projektu instalacji o mocy powyżej 6,5 kW z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. W przypadku domów jednorodzinnych najczęściej nie instaluje się urządzeń o takiej mocy.

Jak załatwić przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do lokalnej sieci energetycznej?

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2020 poz. 261) pozwala podłączyć domową instalację fotowoltaiczną do sieci elektroenergetycznej. Wystarczy przedstawić schemat instalacji fotowoltaicznej operatorowi sieci dystrybucyjnej, do jego obowiązków należy natomiast dostarczenie dwukierunkowego licznika w ciągu 30 dni od zgłoszenia założenia mikro instalacji fotowoltaicznej oraz prowadzenie rejestru energii wysyłanej do sieci i pobieranej, według którego następuje rozliczenie.

Pojedynczy panel fotowoltaiczny waży około 20 kg. Montaż instalacji fotowoltaicznej musi być poprzedzony wykonaniem projektu instalacji, uwzględniającym konstrukcję dachu. Jeśli instalacja na dachu jest niemożliwa do wykonania, istnieje możliwość wykonania instalacji gruntowej, pod warunkiem, że dysponujemy odpowiednią przestrzenią wokół domu.

Czy panele fotowoltaiczne wytrzymają silny wiatr albo gradową burzę?

Panele z certyfikatem jakości IEC 61215 przechodzą testy wytrzymałości na ekstremalne warunki atmosferyczne, takie jak temperatury od -40 ºC do +85 ºC, wysoka wilgotność powietrza oraz silne uderzenia i nacisk. Nie straszna im burza gradowa ani silny wiatr. Jedyne ryzyko związane jest z możliwością przepięć, do jakich może dojść przy uderzeniu pioruna w niewielkiej odległości od instalacji. Zapobiegają temu prawidłowo zamontowane odgromniki i reduktory przepięć.

Jaka jest żywotność paneli fotowoltaicznych?

Producenci z reguły udzielają minimum 10 lat gwarancji na produkt (tyle lat panele mają działać bezawaryjnie) oraz 25 lat na jego wydajność. W przypadku paneli najwyższej jakości producenci gwarantują, że po 25 latach eksploatacji ich wydajność będzie na poziomie ok. 85% sprawności początkowej. Nie oznacza to, że panele nie mogą działać dłużej. Krótszą żywotność ma inwerter, który powinien być wymieniony po 10-15 latach.

 

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *