porady

Budujesz dom? O tym musisz pamiętać

Wrzesień 2020r. okazał się być niezwykle istotny dla branży budowlanej. Wielu inwestorów, firm budowlanych, ale także mniejszych działalności i prywatnych właścicieli nieruchomości odetchnęło z ulgą. 19 września bieżącego roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy prawa budowlanego, które w wielu aspektach są bardzo korzystne, gdyż przewidują one wiele ułatwień dla tego sektora.

 

Nowelizacja prawa budowlanego

Ustawa z dnia 13 lutego 2020r. o zmianie ustawy Prawo budowlane i niektórych innych ustaw zaczęła obowiązywać od 19 września 2020r. Oznacza to, że od tego dnia stosowane są już nowe regulacje wprowadzone w trybie zmiany prawa budowlanego. Choć Prezydent RP podpisał ją już 3 marca, zmiany, które akt ten przewidywał są na tyle istotne, że potrzebowały kilku miesięcy na wejście w życie.

Potrzeba nowelizacji prawa budowlanego zaczęła uwidaczniać się już wcześniej. Postęp technologiczny w tej branży oraz zapotrzebowanie obywateli na miejsca do życia stały się decydującymi elementami, które doprowadziły do uchwalenia nowych przepisów, które przede wszystkim zmierzają do przyspieszenia procesów budowlanych poprzez uproszczenie niektórych procedur z nimi związanych.

 

Brak pozwolenia lub brak zgłoszenia

Nowelizacja prawa budowlanego objęła swoim zasięgiem przede wszystkim wykaz obiektów, które nie wymagają pozwolenia na budowę, a także wykaz robót budowlanych, które wymagają zgłoszenia. I tak z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę zwolnione zostały między innymi przydomowe tarasy naziemne o powierzchni do 35m2, a także wszystkie oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,5m3 na dobę. Aktualnie nie trzeba już zgłaszać przebudowy przegród zewnętrznych czy elementów konstrukcyjnych domów jednorodzinnych. Przepisy wskazują, że zgłoszenia trzeba dokonać w przypadku, gdy na skutek prac budowlanych zwiększy się obszar oddziaływania obiektu. Warto jednak w tym celu zaznaczyć, że nowelizacja wprowadziła doprecyzowanie względem którego, jeżeli oddziaływanie obiektu na skutek prac nie zwiększy się poza działkę, na której budynek jest postawiony to prace takie nie wymagają zgłoszenia.

 

Co można wybudować bez żadnych pozwoleń?

Nowe przepisy prawa budowlanego przewidują możliwość wybudowania pewnych obiektów bez uzyskiwania żadnych dokumentów ani dokonywania żadnych zgłoszeń. W katalogu tym znajdują się chociażby obiekty małej architektury i to bez względu na ich lokalizację (przed nowelizacją wymagały one zgłoszenia, jeśli miały znajdować się w miejscach publicznych). Wobec tego w sposób znaczący uproszczony został proces instalacji obiektów takich jak bankomaty czy paczkomaty.

 

Inne zmiany

Wśród ważniejszych regulacji, które obowiązują od 19 września 2020 dla branży budowlanej w związku z opisywaną nowelizacją należy również wymienić postanowienie o uproszczeniu procedury legalizacji, w przypadku niektórych obiektów wybudowanych samowolnie i nieprzepisowo, a także fakt, że względem nowo obowiązujących przepisów uzyskane pozwolenie na budowę z upływem pięciu lat staje się niepodważalne.

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *