Czym wyróżnia się współczesna architektura?


wspolczesna architektura gliwice

Przekonaj się do nowoczesnego, wizjonerskiego podejść architektonicznego!

Granica, gdzie architektura spotyka się ze sztuką, to dziwny front, na którym wizjonerstwo nie raz spotyka się z szaleństwem. Choć termin 'współczesna architektura' przywodzi na myśl Daniela Liebenskida z nieproporcjonalnym dekonstruktywizmem, czy Normana Fostera i jego technologizację, aż do zatracenia granicy między budynkiem a urządzeniem, to ogromna liczba powstających na całym świecie budynków aż krzyczy - każdy styl jest dobry!

Wielka wojna formy z treścią

Jedną z z podstaw współczesnej architektury jest modernizm, czyli nurt z pierwszej połowy XX w., który zakładał, że najważniejsza jest funkcjonalność. Jego wpływy widać dziś w prawie każdym stylu architektonicznym, a wiele budynków do dziś powstaje w oparciu o założenia modernistyczne. Wspomniane już dekonstrutywizm i hi-tech, a takze konstruktywizm i brutalizm, to wszystko nurty podkreślające cechy funkcjonalne. Niezależnie od tego, co architekt postanowi uwypuklić, największy nacisk w tych stylach kładziony jest na konstrukcję budynku (nie tylko w sensie dosłownym). Nurty związane z dominacją warstwy estetycznej nad funkcjonalną są w mniejszości, ale jednak ta opozycja jest bardzo silna. Warszawskie Złote Tarasy to znakomity przykład Bloba, czyli oporu wobec sześciennych form. W Japonii na początku drugiej połowy XX w. rozwinął się metabolizm, który dał początek budownictwu, które możnaby nazwać futurystyczno-ekologicznym. Jednocześnie, wielu architektów stara się łączyć elementy o naturze czysto artystycznej, z doskonałą funkcjonalnością.

Wizjoner - pomyleniec

Ojciec chrzestny blokowisk, Le Corbusier, doskonale wpisuje się w model lekko ekscentrycznego geniusza. Na pewno był wizjonerem, choć wiele rozpoczętych przez niego trendów zakończyło się ślepą ulicą. Jest natomiast świetnym przykładem ilustrującym wspólne cechy nurtów współczesnej architektury. Uznawał on, że miejsca zamieszkania i pracy mają być idealnie funkcjonalne, zapewniając rozumianą przez niego 'dobrą jakość' życia. Dziś betonowy las blokowisk nie kojarzy nam się ze szczęściem, bo ostatnie kilkadziesiąt lat to rozwój tendencji związanych z prawdziwym komfortem pracy i mieszkania. Dopiero połączenie tych tendencji stworzyło dzisiejsze rozumienie architektury i urbanistyki. 

Droga technologiczno - ekologiczna

Dziś architektura zaczyna coraz silniej przeplatać się z innymi dziedzinami. Nurt hi-tech zaczyna dotyczyć nie tylko estetyki, ale także inteligentnych domów oraz IOT. Świadomość ekologiczna sprawia, że architektura musi się przystosować nie tylko do nowej wiedzy psychologicznej i medycznej, ale także biologicznej. Rozwój energooszczędnego budownictwa, odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych materiałów sprawia, że architekt musi być coraz bardziej wszechstronny. Być może jednak, nowa epoka przyniesie więcej wizjonerów, takich jak w swoim czasie Le Corbusier.

Jeśli szukasz doświadczonego, zespołu zmieniającego architekturę Gliwic oraz Śląska (choć nie tylko),zapraszamy do zapoznania się z ofertą na stronie: http://modero.com.pl/architekci/architektura-gliwice